Esra YALÇIN

(Tanıtım İşleri)


Eskişehir’ de doğmuş olup ilk ve ortaöğretimini Antalya’da, lisans eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde 2006 yılında tamamlamıştır. Halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ nde lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 20016-2018 yılları arasında Avrupa Komisyonu’ nun hayat boyu öğrenme politikaları üzerine düzenlediği çeşitli eğitim ve çalıştaylara katılmıştır. 2007-2016 yılları arasında MEB’na bağlı okullarda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana MEB merkez teşkilatında Erasmus+ projelerinden sorumlu öğretmen olarak görevine devam etmektedir.