Faaliyetlerimiz

1) Bilim ve tekniğin çağdaş imkanlarını sürekli izleyerek yeni bilgi ve yöntemleri eğitim alanında Türk ınsanının hızmetıne sunar. Amaç dogrultusunda bır ulusal eğitim sistemi oluşturulması bakımından bilimsel araştırmalar, çalışmalar, derlemeler, vb. her türlü faaliyetlerde bulunur, yapılmakta olan veya yapılacak böyle faaliyetlere katılır, destek olur, çalışma sonuçlarını yayımlatır, bunları satar, kiralar, herhangi bir surette bedelli-bedelsiz kullandırır. Bu konularda yarışma açar, yarışmaya sunulan eser ve çalışmaları geliri kendisine ait olmak üzere, satar, kiralar bedelli/bedelsiz kullandırır, yarışmacılara ödüller verir.

2) Eğitimin her aşamasında öğrenci ve mezunlara burslar verir, barınma ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olur, sosyal destek sağlar.

3) Seminer, panel, konferans, sempozyum, söyleşi vb. faaliyetleri düzenler. Rehberlik kursları, danışma merkezleri açar, işletir, mevcut olanlara iştirak edebilir, ortak olabilir, destek verebilir ve alabilir.

4) Sanatsal, kültürel alanlarda sinema, tiyatro salonları açabilir, işletir, destek verir ve alır, bu alanda her türlü etkinlik düzenler ve düzenlenen etkinliklere katılır.

5) Eğitim alanında üniversite, yüksekokul, yatılı ve yatısız sosyal tesisler, kurslar açar ve işletir. Faaliyet halinde olanlara katılıp, ortak olabilir. Her türlük desteği verip ve alabilir.

6) Öğrenci ve mezunlara her türlü konuda danışmanlık ve rehberlik hizmeti verebilmek için kalıcı veya sürekli olabilecek bir teşkilatlanmaya gidebilir. Amacı doğrultusunda sosyal merkezler açar, işletir, mevcut olanlara ortak olur, destek verir, destek alır.

7) Üniversitede okuyanların yüksek nitelikli olarak yetiştirilmesi, geliştirilmesi, şartların iyileştirilmesi için üniversite ile yakın çalışma ve işbirliğinde bulunur. Destek alır, tanıtım yapar, gerekli eğitim çalışmaları, kurslar ve seminerler düzenler.

8) Değişik alanlardaki ve her seviyedeki ulusal ve uluslararası bilimsel literatürü (gerek yazılı, gerek görsel-işitsel olmak üzere) izler, satın alır, kiralar, abone olur. Bu amaç doğrultusunda kurulan veya kurulacak her türlü kuruluşa (ulusal olsun-uluslararası olsun) üye veya ortak olabilir. Destek verip, destek alabilir. Elde ettiği her türlü kitap, dergi, gazete, makale, kaset gibi belge ve bilgileri satar, kiralar, bedelli veya bedelsiz kullandırır.

9) Vakfın malvarlığını iyileştirici-çoğaltıcı her türlü çabayı sarf eder, bu amaçla her türlü işlem ve eylemi (gerekirse dava açmak veya diğer başvurular gibi) yapabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

10) Amaçlarına aykırı oluşabilecek her oluşumu, girişimi önlemek amacıyla tanıtımlar ve toplantılar yapabilir. Gerekirse dava açar, davalara girer, vekil tayin ederek bunları yaptırır. Amacına ulaşmak için her konuda yine gerekirse dava açar, davalara müdahil olabilir, bu bakımlardan her hakkını kullanabilir.

11) Üniversitenin fakültelerinde okuyan ve mezun olan bütün öğrenciler için sosyal ihtiyaçlarını ve dinlenmelerini bir ücret karşılığında ve mevcut imkanlar dahilinde temin için lokal, misafirhane, kreş, kamp, huzurevleri, dinlenme tesisleri kurmak, kiralamak veya mevcut tesislerle anlaşmalar yapmak, işletmek veya işlettirmek için girişimler yapar. Bu amaçla, arsa, bina gibi taşınmaz mallar satın alır, veya satar.

12) Üyelerin zorunlu ihtiyaç maddelerini toptan ucuza temin edebilmek için aracı olmak, bu amaçla mağaza ve işletmelerle anlaşma yapar.

13) Amaçlarını gerçekleştirmek için, Vakfa tabi veya bağlı iktisadi işletmeler kurmak, bu gaye ile önceden kurulmuş şirketlere vakfın mali durumu da göz önünde tutularak iştirak edebilir.

14) Balo, eğelnce, şölen, gezi, konser, özel yemek ve geceler gibi sosyal etkinlikler düzenler.

15) Amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan araştırmaları ve bunları yaygınlaştırmak için etkinliklerde bulunur; gerektiğinde ortak olur, amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışıp yurtiçi veya yurtdışı kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla, kişilerle, ortak çalışmalar yapabilir, bunlardan her türlü yardım, bağış, destek alır.

16) Tiyatro-heykel-resim-müzik vb. dallarda amatör ya da profesyonel gruplar kurar, kurslar, işletmeler açar, mevcut faaliyette olanlara yardım ve destekte bulunur, yine aynı şekilde katkı ve yardım alır.

17) Gelir temin edilmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla vakıf, gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir, Devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları ve sair menkul kıymetleri alabilir ve satabilir. Holdinglere, Anonim ve Limited şirketlere iştirak edebilir, kendi bünyesinde şirketler ve işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikler kurabilir.

18) Üniversitede öğrenimini devam ettiren öğrencilere, öğrenimleri süresince mevzuata uygun kurslar açar, işletir, özel işletmeler tarafından işletilebilmesi için de her türlü imkanları sağlar.

19) Vakıf, üniversitede okuyan öğrenci ve mezunların katılabileceği Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği, halk oyunları, tiyatro, ve spor alanlarında etkinlikler başlatır, düzenler, geliştirilmesi için her türlü çabayı sarf eder.

20) Amacını gerçekleştirmek için yurt içi veya yurt dışından kredi ve bağış temin eder.

21) Engin ve eşsiz kültür mirasımızın korunması, memleketimizin kültür hayatının ileri seviyelere taşıyabilmek için brifing, seminer, konferans gibi toplantılar düzenleme, kültürel etkinliklerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi destek sağlamak.

Vakıf, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı fakülteler, yüksekokullar, enstitülerdeki öğretim elamanları, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve Anadolu Üniversitesine gönül bağı hissedenler arasında birlik, beraberlik, dayanışmayı sağlamak ve Türk eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, eşitlik, niteliklilik vasıflarını kazanması doğrultusunda çalışmalar yaparak, örgün ve yaygın sistemin güçlendirilerek ilerlemesinde katkı sağlayacak her türlü idari, sosyal, eğitim ve kültür alanlarında etkinliklerde bulunmayı amaç edinir.