Anadolu Üniversitesi Okuyanları ve Mezunları Eğitim Kültür Vakfı, Türk Medeni Kanunu’nun 13-07-1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73-81.nci maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Vakıf, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı fakülteler, yüksekokullar, enstitülerdeki öğretim elamanları, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve Anadolu Üniversitesine gönül bağı hissedenler arasında birlik, beraberlik, dayanışmayı sağlamak ve Türk eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, eşitlik, niteliklilik vasıflarını kazanması doğrultusunda çalışmalar yaparak, örgün ve yaygın sistemin güçlendirilerek ilerlemesinde katkı sağlayacak her türlü idari, sosyal, eğitim ve kültür alanlarında etkinliklerde bulunmayı amaç edinir.