Vakfın organları

Vakfın çalışma organlan aşağıda yazılı organlardan oluşmuştur:

a) Kurucular Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Genel Müdürlük
e) Disiplin Kurulu
f) Onur Kurulu
g) Üyeler