Ahilik Haftası (16-22 Eylül ) Başladı: Gelen Gelsin Saadetle, Giden Gitsin Selametle (Ahi Evran)


Esnaf ve zanaatkarlarım kültürel temellerini meydana getiren ahilik ruhunun tekrardan canlanması için oluşturulan etkinlikler ahilik haftası kapsamında devam etmektedir. Ahilik Haftası her sene 16 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasında uygulanmaktadır. Bu tarihler arasında Ahilik ile ilgili etkinilkelr düzenlenmektedir.

Ahilik Nedir? Ahi Evran Veli tarafından 1200 senelerinde kurulduğu ifade edilen Ahilik, o zamanlarda Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem yemek hem de iş imkanı vermek için tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve nitelikli esnaf yetiştirme amacını güdüyordu. 1000 senelik kökleri bulunan Ahi birlikleri özellikle Anadolu’da göç eden Türk boylarının yerleşik hayata geçmelerinde ve Müslüman olmalarında büyük önem arz etmekteydi. Ahiliğin kelime anlamına bakıldığında cömert ve eli açık anlamında karşımıza çıkmaktadır. Terim olarak 18. Yüzyıl sonrasında esnaf ve sanatkarlar birliği olarak algılanmaya başlasa da 13. Yüzyıldan sonra Anadolu’da kendini ortaya çıkarmaya başladı. Anadolu’nun vatan haline gelmesinde ve Osmanlı’nın kurulmasın gerek dini, gerek sosyal ve kültürel gerekse ekonomik ve siyasi olarak ahilik çok büyük bir rol oynamıştır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir